Admin > Algemene instellingen > Import data > Admin - Importeer Spend - kostensoort categoriecombinaties