Admin > Vendor Rating instellingen > Audit default instellingen > Automatische audits